เทศบาลตำบลบางปู

โครงสร้างเทศบาล

User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

admin57โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ
primluck


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข


ปลัดเทศบาล


นางเหง็กหงษ์  ลีระกุล

รองปลัดเทศบาลนางอริสา ศรีสนั่น
นางสาววรรณา  ยิ้มเผือก
นายวสันต์ จุลเจือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


putchmon

นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์
นางพัชมณฑ์ ประกอบสุข
นางรุ่งทิพย์  ผูกเกษร
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
ผอ.กองการศึกษา
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายพนา รติมนพรกุล
นายบุรินทร์ เสกสุวงศ์
นายสุวันชัย ศิรรัตน์ประภา
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผอ.กองช่างสุขาภิบาล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


รก.ผอ.กองการประปา


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-