แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
2 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ audomsak
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ audomsak
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) Administrator
5 ประกาศ เรื่องการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561 audomsak
6 ประกาศเรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ครั้งที่ 1/2561 audomsak
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) Administrator
8 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ Administrator
9 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
10 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ audomsak
11 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ Administrator
12 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 Administrator
13 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) Administrator
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ audomsak
16 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ audomsak
17 ประกาศใช้แผนสามปี ๒๕๕๗ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑ audomsak
18 ประกาศใช้แผนสามปี ๒๕๕๖ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒ audomsak
19 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ audomsak
20 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2553 - 2555) audomsak

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู