เทศบาลตำบลบางปู


BB_TOPIC BB_REPLY BB_VIEWS BB_LAST_POST
ขอให้ช่วยซอมแซมผิวถนนจากซอยฟอกหนัง กม.30 ถึงโรงเรียงหาดอัมรา
BB_BY j-day 23/05/2019 15:44 BB_BOARD เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ
0 1 23/05/2019 08:44
BB_LAST_POST j-day
ไฟทางในซอยดับ
BB_BY oshitasang 20/04/2019 04:18 BB_BOARD เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ
1 11 16/05/2019 15:06
BB_LAST_POST admin
ขยายรั้วรุกล้ำแนวคลองสาธารณะ
BB_BY golf 16/05/2019 21:42 BB_BOARD เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ
0 1 16/05/2019 14:42
BB_LAST_POST golf
ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยซอมแซมผิวถนนซอยฟอกหนัง-ซอยห้องเย็น
BB_BY harushogun 03/05/2019 20:50 BB_BOARD เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ
0 1 03/05/2019 13:50
BB_LAST_POST harushogun
เสียงดังจากการจัดงาน
BB_BY bbsonic 26/04/2019 04:22 BB_BOARD เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปัญหาต่างๆ
0 1 25/04/2019 21:22
BB_LAST_POST bbsonic

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู