ข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ Administrator
2 การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น Administrator
3 การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น Administrator
4 การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น Administrator
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร กองวิชาการ
6 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน กองวิชาการ
7 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน กองวิชาการ
8 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 กองวิชาการ
9 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
10 การแจ้งถมดิน กองวิชาการ
11 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
13 การแจ้งขุดดิน กองวิชาการ
14 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ กองวิชาการ
15 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 กองวิชาการ
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 กองวิชาการ
17 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 กองวิชาการ
18 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน กองวิชาการ
19 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 กองวิชาการ
20 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร กองวิชาการ

หน้า 1 จาก 7

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู