งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ audomsak
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 - 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 audomsak
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ audomsak
5 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2561 audomsak
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2561 audomsak
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Administrator
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
11 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ Administrator
12 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
13 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ audomsak
14 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
15 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ audomsak
16 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ audomsak
17 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ audomsak

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู