►กิจกรรมเดิน – วิ่ง “๔๐ ปี นิคมอุตสาหกรรมบางปู มินิมาราธอน”

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู (สนป.) ได้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง “๔๐ ปี นิคมอุตสาหกรรมบางปู มินิมาราธอน” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม ชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ และหาทุนเพื่อสนับสนุนปัจจัยสำหรับการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
              การรับสมัครผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ชั้น ๒ หรือสมัครทางออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/1EblxvkKvax1CHCx2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ในวันและเวลาราชการ) ผู้สมัครสามารถรับเลขวิ่งและเสื้อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

เส้นทางการเดิน ๒.๗๕ กิโลเมตร

เส้นทางนักวิ่งอายุน้อยกว่า 12 ปี ระยะทางการวิ่ง 5.0 กม.

เส้นทางวิ่ง 10.50 กิโลเมตร


รายละเอียดกิจกรรม


รูปแบบเสื้อเดิน - วิ่ง

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการวิ่ง
                กรณีเกิดความไม่สะดวกในเส้นทางการวิ่ง คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อความเหมาะสม

รางวัลการแข่งขัน
                -  ถ้วยรางวัลสำหรับการวิ่งเข้าเส้นชัยแต่ละประเภท มี 5 รางวัล รางวัลที่ 1 ,รางวัลที่ 2 ,รางวัลที่ 3, รางวัลที่ 4 และ รางวัลที่ 5 ตามลำดับ (รวม 75 รางวัล)
                -  รางวัลสำหรับนักวิ่งแต่งแฟนซี 5 รางวัล
                -  เหรียญรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-7093450 ต่อ 0 ,131 หรือ 160


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-