►ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการเลือกสรรและสรรหา และวิธีดำเนินการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

        ตามประกาศเทศบาลตำบลบางปู ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานในกองต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และกำหนดวันทำการเลือกสรร วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น
        เพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางปูเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการเลือกสรร และวิธีการดำเนินการสรรหา เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-