►ประชาสัมพันธ์ สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               กรมอนามัย โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน ซึ่งสำนักโภชนาการจัดทำสื่อในรูปของ Infographic และ Motion graphic เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีสมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ ๑ - ๕ ปี

สื่อ Infographic จำนวน ๘ เรื่อง ได้แก่

สื่อ Motion Graphic จำนวน ๘ ตอน ได้แก่
              ๑. เด็กปฐมวัย ๔.๐ ต้องสูงดีสมส่วน
              ๒. ทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน
              ๓. หญิงตั้งครรภ์กินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน
              ๔. หญิงให้นมบุตรกินอย่างไรให้ลูกสูงดีสมส่วน
              ๕. ทารกอายุ ๖-๑๒ เดือน กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน
              ๖. เด็กอายุ ๑-๓ ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน
              ๗. เด็กอายุ ๔-๕ ปี กินอย่างไรให้สูงดีสมส่วน
              ๘. รู้ได้อย่างไรว่าเด็กปฐมวัยสูงดีสมส่วน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-