►สำรวจข้อมูลสินค้า / อาหาร / ที่พัก ตลาดประชารัฐ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 โครงการตลาดประชารัฐ เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้า สินค้าที่ระลึก อาหาร และสถานที่พักในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสำรวจได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และยื่นเอกสารการสำรวจได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ชั้น ๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-