►เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น เป็นฤดูกาลระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งมักพบบ่อยในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี
               ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2559 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 13,727 ราย ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 309 ราย การติดต่อเกิดจากการได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรงโดยเชื้อไวรัสติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของผู้ป่วย และเกิดจากการไอจามรดกัน หลังจากได้รับเชื้อ 3-6 วัน จะเริ่มแสดงอาการป่วยด้วยการมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมาอีก 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก กลืนน้ำลายไม่ได้และไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมีตุ่มแดง ที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่มหรือผื่นนูนสีแดงเล็ก ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบๆอักเสบและแดง ต่อมาตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะหายเป็นปกติ ภายใน 7-30 วัน หากพบมีไข้สูง ซึม ไม่ยอมกินอาหารหรือดื่มน้ำ อาเจียนบ่อย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้
               การป้องกันได้โดยล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนและหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการขับถ่าย ตัดเล็บให้สั้น หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ ในกรณีมีเด็กที่ป่วยโรคมือเท้าปากให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-