►โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และตัวแทนคณะกรรมการสตรี ผู้นำสตรี ในเขตเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มองค์กรสตรี และนำความรู้ไปเผยแพร่สู่การปฏิบัติในระดับตำบลและหมู่บ้าน ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรีกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-