►โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่ออบรมให้ความรู้ในเกี่ยวกับ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT (SURVEILLANCE AND RAPID RESPONSE TEAM) และการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-