►โครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

                นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบางปู ร่วมโครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้นจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก ๓ อ. (อาหาร, อารมณ์, ออกกำลังกาย) ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมของผู้สูงอายุและพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งกาย จิต สังคมและปัญญา จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ และ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมงำเมือง ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-