►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


                   นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชน และสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดินแห่งมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้นำระดับสูงด้านการเมืองการปกครอง รุ่นที่ ๔ (สมพ.๔)   กลุ่มที่ ๔ ห้วยฮ่องไคร้ เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถานตากอากาศบางปูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-