►โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๐

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมี นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ และมีเป้าหมายจัดทำดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ให้ได้กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอก ได้รับเกียรติจากประธานแม่บ้าน กส.ทบ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรม   ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการชุมชน/กลุ่มผู้นำสตรี /อสม./ข้าราชการฯ และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ สมุทรปราการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-