กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการเทศบาลใส่ใจการล้างมือ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Administrator 36
2 ►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 59
3 ►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 179
4 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 121
5 ►โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator 119
6 ►โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 112
7 ►โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ Administrator 237
8 ►กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 240
9 ►โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 259
10 ►โครงการคัดกรองสุขภาพโรคไม่ติดต่อในกลุ่มเสี่ยง Administrator 251

หน้า 1 จาก 28

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-