กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 2
2 ►โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 150
3 ►โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 116
4 ►พิธีบวงสรวงจัดตั้งศาลพระพรหมและย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบางปูแห่งใหม่ Administrator 470
5 ►โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส Administrator 337
6 ►พิธีทำบุญเบิกเนตรพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) Administrator 342
7 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Administrator 366
8 ►โครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Administrator 478
9 ►โครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” Administrator 1135
10 ►กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบางปู Administrator 577

หน้า 1 จาก 29

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-