กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Administrator 39
2 ►โครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” Administrator 548
3 ►กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบางปู Administrator 153
4 ►โครงการเทศบาลใส่ใจการล้างมือ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Administrator 165
5 ►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 200
6 ►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 316
7 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 250
8 ►โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator 208
9 ►โครงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 193
10 ►โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำสตรี เทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ Administrator 350

หน้า 1 จาก 28

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-