กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►พิธีทำบุญเบิกเนตรพระพุทธรูปโรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) Administrator 28
2 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Administrator 23
3 ►โครงการเทศบาลใส่ใจผู้สูงวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Administrator 161
4 ►โครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” Administrator 718
5 ►กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบางปู Administrator 269
6 ►โครงการเทศบาลใส่ใจการล้างมือ เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Administrator 262
7 ►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 290
8 ►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 403
9 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator 339
10 ►โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator 286

หน้า 1 จาก 29

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาล

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-