กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator 52
2 ►โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Administrator 72
3 ►โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู" Administrator 740
4 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) Administrator 109
5 ►โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน (อฉช.) ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 95
6 ►โครงการกิจกรรม 5 ส Big cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Administrator 150
7 ►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 138
8 ►โครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน Administrator 147
9 ►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู Administrator 179
10 ►โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator 198

หน้า 1 จาก 30

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-