กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►เทศบาลตำบลบางปู มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เหตุวาตภัย) Administrator
2 ►เทศบาลตำบลบางปู รับ - มอบเตียงและรถเข็นผู้ป่วย Administrator
3 ►เทศบาลตำบลบางปู มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เหตุวาตภัยและอัคคีภัย) Administrator
4 ►โครงการเทศบาลตำบลบางปู คัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบชนิดน้ำลาย Administrator
5 ►งานสานสัมพันธ์วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ Administrator
6 ►การประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล Administrator
7 ►กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เนื่องในวันอานันทมหิดล” Administrator
8 ►การจัดอบรมความรู้งานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 Administrator
9 ►“ร่วมทำความดี ปล่อยชีวิตปู คืนสู่ธรรมชาติ” Administrator
10 ►กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา Administrator

หน้า 1 จาก 50

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู