กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►ทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู Administrator
2 ►ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เทศบาลตำบลบางปู Administrator
3 ►การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2564 Administrator
4 ►การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 3/2564 Administrator
5 ►การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 3/2564 Administrator
6 ►การประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) Administrator
7 ►การประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) Administrator
8 ►กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Administrator
9 ►นายกลงพื้นที่เร่งจัดการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม Administrator
10 ►เทศบาลตำบลบางปู ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่ Administrator

หน้า 1 จาก 45

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู