กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►เทศบาลตำบลบางปูได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสียงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก Administrator
2 ►เทศบาลตำบลบางปูรับมอบหน้ากากอนามัยจากบริษัท ทิพย์ โฮลดิ้ง จำกัด Administrator
3 ►เทศบาลตำบลบางปูฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ม.2 ในซอย ที เจ ซี ต.บางปูใหม่ Administrator
4 ►เทศบาลตำบลบางปูฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก Administrator
5 ►เทศบาลตำบลบางปูฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสียงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก Administrator
6 ►Big Cleaning Day เทศบาลตำบลบางปู Administrator
7 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator
8 ►กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ณโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) Administrator
9 ►กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” Administrator
10 ►โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator

หน้า 1 จาก 39

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู