กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการเด็กและเยาวชน สืบสานภูมิปัญญาไทย ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน Administrator 150
2 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 187
3 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 156
4 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน (ครั้งที่ 2/2562) Administrator 206
5 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 191
6 ►โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 222
7 ►โครงการอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator 186
8 ►โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator 210
9 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 179
10 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 178

หน้า 1 จาก 33

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู