กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการกิจกรรม 5 ส Big cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Administrator 19
2 ►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 13
3 ►โครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน Administrator 17
4 ►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู Administrator 91
5 ►โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator 113
6 ►โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศีลธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส Administrator 212
7 ►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) “ก้าวตามรอยรัชกาลที่ 9 เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10” Administrator 232
8 ►“ชาวบางปู ร่วมทำดี ด้วยหัวใจ” Administrator 203
9 ►กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 235
10 ►โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 386

หน้า 1 จาก 30

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-