กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator 208
2 ►โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Administrator 207
3 ►โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู" Administrator 939
4 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) Administrator 246
5 ►โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน (อฉช.) ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 226
6 ►โครงการกิจกรรม 5 ส Big cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Administrator 296
7 ►กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 272
8 ►โครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน Administrator 284
9 ►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู Administrator 288
10 ►โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator 307

หน้า 1 จาก 30

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู