กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการอบรมครู ก และบรรยายพิเศษให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Administrator 40
2 ►โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 81
3 ►โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ Administrator 92
4 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 223
5 ►พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Administrator 205
6 ►โครงการเด็กและเยาวชน สืบสานภูมิปัญญาไทย ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน Administrator 335
7 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 382
8 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 351
9 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน (ครั้งที่ 2/2562) Administrator 399
10 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 364

หน้า 1 จาก 33

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู