กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 98
2 ►พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Administrator 67
3 ►โครงการเด็กและเยาวชน สืบสานภูมิปัญญาไทย ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน Administrator 214
4 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 256
5 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 223
6 ►โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน (ครั้งที่ 2/2562) Administrator 266
7 ►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย Administrator 248
8 ►โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 290
9 ►โครงการอบรมอาสาสมัครบรรณารักษ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator 242
10 ►โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator 268

หน้า 1 จาก 33

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู