กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ Administrator 167
2 ►งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator 221
3 ►ทำบุญปีใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ๒๕๖๒ Administrator 178
4 ►กีฬาเชื่อมความสามัคคีของพนักงานเทศบาลตำบลบางปู Administrator 287
5 ►โครงการสร้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator 489
6 ►โครงการสร้างเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ Administrator 518
7 ►โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ "รักสุขภาพ รักกีฬา รักษ์บางปู" Administrator 1337
8 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) Administrator 561
9 ►โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน (อฉช.) ประจำปี ๒๕๖๑ Administrator 511
10 ►โครงการกิจกรรม 5 ส Big cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ Administrator 565

หน้า 1 จาก 31

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู