กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบางปู ประจำเดือนมิถุนายน 2563 Administrator 34
2 ►ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลบางปู Administrator 33
3 ►โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ด้านทันตกรรม Administrator 31
4 ►โครงการอบรมครู ก และบรรยายพิเศษให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ Administrator 195
5 ►โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 229
6 ►โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๒ Administrator 249
7 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู (การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 377
8 ►พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Administrator 303
9 ►โครงการเด็กและเยาวชน สืบสานภูมิปัญญาไทย ปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน Administrator 465
10 ►โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 489

หน้า 1 จาก 34

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู