กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
91 ►ทำบุญปีใหม่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ๒๕๕๘ Administrator
92 ►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “บางปูดูดี๊ดี” Administrator
93 ►โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเลียบถนนสุขุมวิท Administrator
94 ►“ชาวบางปูร้อยดวงใจ...ถวายพระพรชัย” Administrator
95 ►ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่างแผนแม่บทการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ audomsak
96 ►งานประเพณี “ลอยกระทง ชมจันทร์” Administrator
97 ►จัดสัมมนา ขอความเห็นแผนแม่บท สมุทรปราการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ audomsak
98 ►โครงการสนับสนุนส่งเสริมปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ Administrator
99 ►โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Administrator
100 ►โครงการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Administrator
101 ►โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย Administrator
102 ►มอบเงินผู้ประสบอุบัติภัยและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส Administrator
103 ►มอบเงินอุดหนุนวัดโสธรนิมิตต์และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู Administrator
104 ►โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” Administrator
105 ►โครงการโภชนาการตามวัยเพื่อเด็กปฐมวัย Administrator
106 ►วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ณ สวนเจริญสุข (วังปลา) Administrator
107 ►นายกบางปูเป็นประธานเปิดงานมหกรรมของกินของใช้ราคาถูกทั่วไทย เพื่อประชาชน Administrator
108 ►โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล BANGPOO CHAMPION CUP ประจำปี ๒๕๕๗ Administrator
109 ►ลงทะเบียนจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ Administrator
110 ►โครงการบ้านสีขาวครอบครัวอบอุ่น Administrator

หน้า 5 จาก 16

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู