กิจกรรมเทศบาล

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
91 ►โครงการประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Administrator
92 ►โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย Administrator
93 ►มอบเงินผู้ประสบอุบัติภัยและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส Administrator
94 ►มอบเงินอุดหนุนวัดโสธรนิมิตต์และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู Administrator
95 ►โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” Administrator
96 ►โครงการโภชนาการตามวัยเพื่อเด็กปฐมวัย Administrator
97 ►วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา ณ สวนเจริญสุข (วังปลา) Administrator
98 ►นายกบางปูเป็นประธานเปิดงานมหกรรมของกินของใช้ราคาถูกทั่วไทย เพื่อประชาชน Administrator
99 ►โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล BANGPOO CHAMPION CUP ประจำปี ๒๕๕๗ Administrator
100 ►ลงทะเบียนจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ Administrator
101 ►โครงการบ้านสีขาวครอบครัวอบอุ่น Administrator
102 ► โครงการสภาเด็กและเยาวชน Administrator
103 ►โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองชลประทานเลียบถนนสุขุมวิท Administrator
104 ►โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) Administrator
105 ►ทำบุญตักบาตร ณ สถานตากอากาศบางปู Administrator
106 ►ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู Administrator
107 ►โครงการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม Administrator
108 ►มอบเงินอุดหนุนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง Administrator
109 ►โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนฯ Administrator
110 ►โครงการประชุมประชาคมเมืองเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี Administrator

หน้า 5 จาก 16

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู