รายรับรายจ่าย

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลบางปู Administrator
2 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 Administrator
3 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย.๖๒ audomsak
4 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ต.ค.๖๑ - ๓๑ มี.ค.๖๒) audomsak
5 งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
6 งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2560 Administrator
7 งบแสดงรายรับรายจ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2559 Administrator
8 การบริหารรายจ่ายประจำปี 2555 audomsak
9 การบริหารรายรับประจำปี2555 audomsak

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-