เทศบาลตำบลบางปู

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศ เรื่องการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561 audomsak
2 ประกาศเรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ครั้งที่ 1/2561 audomsak
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) Administrator
4 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ Administrator
5 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
6 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ Administrator
7 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 Administrator
8 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) Administrator
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ๒๕๕๗ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ audomsak

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-