เทศบาลตำบลบางปู

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 audomsak
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 audomsak
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 audomsak
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ไตรมาส 1และ 2 ประจำปี 2563 audomsak
5 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ audomsak
6 แผนพัฒนาเทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) Administrator
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
8 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ audomsak
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ audomsak
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) Administrator

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู