เทศบาลตำบลบางปู

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) Administrator
2 ประกาศ เรื่องการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2561 audomsak
3 ประกาศเรื่อง การประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ครั้งที่ 1/2561 audomsak
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) Administrator
5 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ Administrator
6 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
7 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ Administrator
8 แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559 Administrator
9 แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) Administrator

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู