เทศบาลตำบลบางปู

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 audomsak
2 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ audomsak
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 audomsak
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 audomsak
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 audomsak
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ไตรมาส 1และ 2 ประจำปี 2563 audomsak
7 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ audomsak
8 แผนพัฒนาเทศบาล (๒๕๖๑-๒๕๖๕) Administrator
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
10 แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู