เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
91 ►สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมซอยเรวัติ ๓ กับซอยอุ่นอารี audomsak
92 ►สอบราคาซื้อซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง จำนวน ๑ ชุด audomsak
93 ►ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 43 รายการ audomsak
94 ►ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2558 audomsak
95 ►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 audomsak
96 ►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำ ซอยเสด็จแม่ปิยะบังภัย audomsak
97 ►สอบราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลบางปู บางปูสาร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ audomsak
98 ►สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.คลองแสนสุขต่อจากของเดิมฝั่งตะวันออกและศาลาที่พัก audomsak
99 ►ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 audomsak
100 ►ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 audomsak

หน้า 10 จาก 105

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู