เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
51 ►ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลตำบลบางปู บางปูสาร ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
52 ►ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฟฟ้า แบบปิคอัพ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
53 ►ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝาบ่อพัก ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
54 ►ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
55 ►ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
56 ►ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
57 ►ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
58 ►ประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายชุมชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
59 ►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนสุขุมวิท จำนวน ๑ แห่ง ณ หมู่ที่ ๖, ๗ ตำบลบางปูใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator
60 ►ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลบางปู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Administrator

หน้า 6 จาก 105

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู