เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน 6 รายการ Administrator
2 ►ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ประกาศครั้งที่ 2) Administrator
3 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองยายกะตา Administrator
4 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะพร้อมระบบสาธารณูปโภค Administrator
5 ►ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. คลองตรงต่อจากของเดิม Administrator
6 ►ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 46 รายการ Administrator
7 ►ประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator
8 ►ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู Administrator
9 ►ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Administrator
10 ►ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน Administrator

หน้า 1 จาก 105

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู