เทศบาลตำบลบางปู

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
4 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๐ audomsak
6 คำสั่ง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ audomsak
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ audomsak
8 รายงานการประเมินตนเอง การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯ audomsak
9 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน audomsak
10 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 2559-2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 audomsak
11 คำสั่งกองสวัสดิการฯ เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน audomsak
12 คำสั่งกองช่าง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน audomsak
13 ประกาศการปรับปรุงงานราชการเพื่อรองรับประชาชน audomsak
14 รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 audomsak
15 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี 2559 audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู