ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและช่วยกันประหยัดน้ำ Administrator 18
2 ►ประชาสัมพันธ์สายด่วน ๐๒-๓๒๓๑๘๙๙ ชำรุด Administrator 24
3 ►ขอประชาสัมพันธ์ มายังผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่ได้รับเงิน (เงินไม่เข้า) Administrator 35
4 ►ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 77
5 ►การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ Administrator 170
6 ►ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Administrator 204
7 ►รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ Administrator 82
8 ►แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ Administrator 80
9 ►การปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร Administrator 92
10 ►โครงการ "สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓" Administrator 86

หน้า 1 จาก 44

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู