ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" Administrator
2 ►โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) Administrator
3 ►เชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวม กับโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" Administrator
4 ►ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ พ.ศ.2564 และยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนฯ พ.ศ.2547 พ.ศ.2564 Administrator
5 ►ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอในของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ.2565 Administrator
6 ►เผยแพร่บทความความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 Administrator
7 ►โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Administrator
8 ►โครงการ "ประชาสัมพันธ์เชิงรุก บุกถึงสถานที่" สถานีตำรวจภูธรบางปู Administrator
9 ►การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน Administrator
10 ►วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 “ยาสูบ : ภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม” Administrator

หน้า 1 จาก 73

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู