ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Administrator 8
2 ►รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 7
3 ►ห้องเรียนออนไลน์ "การใช้โปรแกรม Microsoft office เบื้องต้น" Administrator 11
4 ►สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 Administrator 16
5 ►สื่อเสียงประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Administrator 14
6 ►ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลบางปู Administrator 12
7 ►ข้อกำหนด ออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 10) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 4) Administrator 12
8 ►แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 Administrator 19
9 ►ประกาศการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการฯ และมาตรการการเข้าใช้บริการ Administrator 49
10 ►ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา Administrator 34

หน้า 1 จาก 52

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู