ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►การให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator 14
2 ►โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร Administrator 13
3 ►การประปานครหลวง แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 26 มีนาคม 2563 พื้นที่ ซอยเทศบาลบางปู 79 ถึง ห้างโลตัสบางปูทั้งหมด Administrator 14
4 ►มอบแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยรักและห่วงใย ป้องกันตนเองห่างไกลไวรัส COVID-19 Administrator 14
5 ►เทศบาลตำบลบางปูทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) Administrator 26
6 ►จุดบริการสอนและแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า Administrator 17
7 ►การจัดระบบและแก้ไขปัญหาด้านการจราจรถนนตำหรุ-บางพลี บริเวณจุดกลับรถแยกคลองเก้าและจุดกลับรถเมธีกุล Administrator 12
8 ►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ Administrator 28
9 ►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ Administrator 19
10 ►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ Administrator 14

หน้า 1 จาก 48

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู