ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Administrator
2 ►ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ Administrator
3 ►เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Administrator
4 ►การรับฟังความเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ..... Administrator
5 ►การเบี่ยงการจราจรเพื่อเข้าดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มและฐานรากสะพาน ในเขตทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ท้ายบ้าน - บางตำหรุ Administrator
6 ►ข้อกฎหมายเกี่ยวกับอัตราโทษในการเก็บค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเกินกำหนดจากการประกอบกิจการหอพัก Administrator
7 ►รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการรณรงค์ "นอกพรรษา ลด ละ เหล้า (9เดือน)" Administrator
8 ►การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 Administrator
9 ►ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค Administrator
10 ►การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีการศึกษา 2567 Administrator

หน้า 1 จาก 97

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู