ข่าวประชาสัมพันธ์

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ►ขอเชิญชวนชาวบางปู ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ Administrator 53
2 ►การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง Administrator 48
3 ►แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Administrator 99
4 ►ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า Administrator 83
5 ►ปฏิบัติตนที่ดีเพื่อหัวใจที่แข็งแรง Administrator 69
6 ►เตือนผู้บริโภคให้ระวังซื้อยาสมุนไพรผ่านทางเว็บไซต์อันตรายถึงชีวิต Administrator 72
7 ►คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก Administrator 69
8 ►แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) Administrator 71
9 ►แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี Administrator 63
10 ►ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการส่งภายประกวด โครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่่ท่องเที่ยว Administrator 263

หน้า 1 จาก 34

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-