โคโรนา 2019


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 25) Administrator
2 ►ประกาศ เรื่อง การโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเงินเยียวยากรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator
3 ►ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯและขาดคุณสมบัติกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Administrator
4 ►มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2016 (โควิด-19) ขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention 10 ประการ Administrator
5 ►แจ้งสิ้นสุดโครงการ Save Mask Save Bangpu Administrator
6 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 16 Administrator
7 ►มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด 19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A Administrator
8 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 15 Administrator
9 ►ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) Administrator
10 ►ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ Administrator
11 ►ตรวจสอบสิทธิการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเทศบาลตำบลบางปู Administrator
12 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 13 Administrator
13 ►ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) และ คำสั่ง ศบค. ที่ 9/2564 Administrator
14 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 12) Administrator
15 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 11) Administrator
16 ►ส่งมอบความห่วงใยจากเทศบาลตำบลบางปูมายังพี่น้องประชาชนชาวบางปู Administrator
17 ►Save mask Save Bangpu Administrator
18 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 10) Administrator
19 ►มาตรการต่าง ๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) Administrator
20 ►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 9 Administrator

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-