สถิติการให้บริการ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 สถิติการให้บริการ งานทะเบียนราษฏร ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
2 สถิติการให้บริการ กองการศึกษา ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
3 สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
4 สถิติการให้บริการ กองคลัง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
5 สถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขฯ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
6 สถิติการให้บริการ กองช่างสุขาภิบาล ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
7 สถิติการให้บริการ กองช่าง ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 audomsak
8 สถิติการให้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 audomsak
9 สถิติการให้บริการ กองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 audomsak
10 สถิติการให้บริการ งานทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 audomsak

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู