รายงานการประชุม


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคถนนแพรกษา Administrator
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
4 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
5 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
10 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ Administrator
11 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ Administrator
12 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ Administrator
13 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ Administrator
14 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ Administrator
15 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
16 รายงานการประชุมประชาคมเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
17 รายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
18 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ Administrator

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-