รายงานอื่น ๆ


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ►ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 Administrator
2 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลตำบลบางปู ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางปู รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator
5 ►รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลตำบลบางปู ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Administrator
6 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคเทศบาลตำบลบางปู Administrator
7 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ audomsak
8 สรุปรายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ประจำปี 2566 audomsak
9 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล audomsak
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 audomsak
11 การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี พ.ศ.2566 Administrator
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบางปู รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator
13 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy Administrator
14 การประชุมมอบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2566 Administrator
15 รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 audomsak
16 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 audomsak
17 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๕ (LPA) Administrator
18 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๔ (LPA) Administrator
19 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ audomsak
20 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 Administrator

หน้า 1 จาก 6

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู