รายงานการประชุม


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
4 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ audomsak
5 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ audomsak
6 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ audomsak
7 รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคถนนแพรกษา Administrator
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
11 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี ๒๕๖๐ Administrator
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางปู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
16 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ Administrator
17 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ Administrator
18 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ Administrator
19 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ Administrator
20 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ Administrator

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู