รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส audomsak
2 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ audomsak
3 รายงานการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๕๖๔ audomsak
4 สรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2563 audomsak
5 รายงานสถิติการให้บริการของเทศบาลฯ ประจำปี 2564 audomsak
6 การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2564 audomsak
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑-๒ audomsak
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๓ audomsak
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ audomsak

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู