รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ audomsak
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ audomsak
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปปท. ประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
4 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ audomsak
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ audomsak
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ Administrator
7 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ Administrator
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ Administrator

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู