รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ audomsak
2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๑-๒) audomsak
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 Administrator
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ audomsak
5 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 audomsak
6 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ audomsak
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 Administrator
8 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565 Administrator
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Administrator
10 รายงานการเบิกจ่ายตามโครงการ/แผนงาน ปี 2564 Administrator

หน้า 1 จาก 4

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู