งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2561 audomsak
2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2561 audomsak
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ Administrator
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ Administrator
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
6 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ Administrator
8 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
9 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ audomsak
10 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ Administrator

หน้า 1 จาก 2

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู