งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ audomsak
2 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ audomsak
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ audomsak
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ audomsak
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ audomsak
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๕ Administrator
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ Administrator
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๕ Administrator
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 audomsak
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 audomsak

หน้า 1 จาก 4

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-