งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 audomsak
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 audomsak
3 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสมทุนสำรอง เงินสะสม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ audomsak
4 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ audomsak
5 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ไตรมาสที่ 1/2563 audomsak
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ ๒/๒๕๖๓ audomsak
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส ที่ ๑/๒๕๖๓ audomsak
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ audomsak
9 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ audomsak
10 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ audomsak

หน้า 1 จาก 3

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู