งบประมาณรายจ่ายประจำปี

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ audomsak
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ audomsak
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ Administrator
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ Administrator
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ audomsak
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ Administrator
7 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ audomsak
8 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ audomsak
9 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ audomsak

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-