แจ้งเบาะแสยาเสพติด

User Rating: / 23
แย่ดีที่สุด 

ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลบางปู

  1. โทร.0-2174-3390-9 ต่อ 315  เทศบาลตำบลบางปู
  2. http://dais.oncb.go.th/                  ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติด (ผ่านเวบไซต์ ป.ป.ส.)
  3. http://www.policebangpoo.com/police/about.html   แจ้งเบาะแสออนไลน์ สถานีตำรวจภูธรบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู