เทศบาลตำบลบางปู

ประวัติและตราสัญญลักษณ์

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

ประวัติและความเป็นมา

               เทศบาลตำบลบางปูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลบางปูเป็นเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒

               เดิมสุขาภิบาลบางปูเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งเป็น สุขาภิบาลตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๘ รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง ๓๓ ปี ๙ เดือน ๒๓ วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็น ประธานกรรมการสุขาภิบาล คนแรก และนายสด ชูไสว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล คนสุดท้าย

 

ตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางปู

             ตราประจำเทศบาลตำบลบางปูเป็นรูปปูชายทะเลและเรือประมง หมายถึง พื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ส่วนใหญ่มีสภาพติดชายทะเลเป็นแหล่งอันอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์น้ำเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปูทะเล ความอุดมสมบูรณ์นี้ จึงถือเป็นอาชีพหลักของประชาชน ในพื้นที่ ได้แก่ การประมง นอกจากนี้ ชายทะเลในเขตเทศบาลตำบลบางปู ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว อากาศดี สามารถมองเห็นหมู่เกาะต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-