เทศบาลตำบลบางปู

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางปู

ข้อมูลเทศบาล

User Rating: / 12
แย่ดีที่สุด 
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน (หมู่)
จำนวนบ้าน 
จำนวนประชากร 
รวม
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (คน)
รวม
(หลังคาเรือน )
(คน)
 
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ท้ายบ้าน
7
11,359
12,484
13,120
26,604
9,649
10,488
20,137
ท้ายบ้านใหม่
8
19,896
22,928
25,035
47,963
17,979
20,401
38,380
บางปู
4
2,148
3,323
3,482
6,805
2,571
2,836
5,407
บางปูใหม่
10
20,577
19,182
19,904
39,086
14,280
15,342
29,622
รวมทั้งสิ้น
29
53,980
57,917
61,541
120,458
44,479
49,067
93,546

 จำนวนประชาการในเขตเทศบาลตำบลบางปู (แยกตามอายุ)  ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2560

ช่วงอายุ (ปี)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
รวม (คน)
น้อยกว่า 1 ปี 619
525
1,144
1
624
588
1,212
2
631
587
1,218
3
708
654
1,362
4
747
604
1,351
5
822
666
1,488
6
733
659
1,392
7
700
679
1,379
8
723
695
1,418
9
695
674
1,369
10
750
693
1,443
11
712
695
1,407
12
714
678
1,397
13
728
722
1,450
14
735
741
1,476
15
731
737
1,468
16
773
740
1,513
17
775
758
1,533
18
756
745
1,501
19
883
829
1,712
20
929
901
1,830
21
896
876
1,772
22
918
916
1,834
23
911
856
1,767
24
917
872
1,789
25
908
899
1,807
26
905
862
1,767
27
837
861
1,698
28
746
796
1,542
29
745
720
1,465
30
721
777
1,498
31
769
798
1,567
32
848
828
1,676
33
797
846
1,643
34
820
899
1,719
35
929
865
1,794
36
923
923
1,846
37
891
972
1,863
38
916
1,002
1,918
39
937
938
1,875
40
965
958
1,923
41
916
1,060
1,976
42
850
1,021
1,871
43
917
1,055
1,972
44
902
985
1,887
45
895
1,091
1,986
46
1,029
1,162
2,191
47
999
1,149
2,148
48
1,022
1,110
2,132
49
1,068
1,137
2,205
50
1,033
1,187
2,220
51
1,000
1,019
2,019
52
993
1,112
2,105
53
905
1,082
1,987
54
910
1,032
1,942
55
915
987
1,902
56
825
920
1,745
57
889
873
1,762
58
725
843
1,568
59
693
848
1,541
60
643
763
1,406
61
639
808
1,447
62
564
750
1,314
63
572
711
1,283
64
504
600
1,104
65
434
605
1,039
66
367
512
879
67
425
508
933
68
341
431
772
69
285
342
627
70
293
330
623
71
226
326
552
72
215
279
494
73
193
261
454
74
170
232
402
75
201
253
454
76
152
234
386
77
157
197
354
78
157
236
393
79
126
198
324
80
137
163
300
81
88
156
244
82
75
109
184
83
92
117
209
84
57
92
149
85
69
99
168
86
54
66
120
87
38
65
103
88
42
38
80
89
28
39
67
90
22
39
61
91
8
24
32
92
15
28
43
93
18
22
40
94
6
15
21
95
7
18
25
96
14
7
21
97
13
8
21
98
0
6
6
99
9
15
24
100
7
5
12
มากกว่า 100
6
3
9
 รวมทั้งหมด
57,742
61,417
119,159
       
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู