เทศบาลตำบลบางปู

ฝ่ายบริหาร

โครงสร้าง

User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 

คณะผู้บริหารเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลบางปูโทร.0-2174-3399 ต่อ 1111


นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ
นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
โทร.02-1743399 ต่อ 1140
โทร.02-1743399 ต่อ 1120


ดร.พริมลักษมณ์  ร่วมสุข

เรืออากาศตรีเฉลิมชาติ  ไวยวิฬา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.02-1743399 ต่อ 1112
โทร.02-1743399 ต่อ 1112

คำแถลงนโยบาย ปี 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-