►การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ด้านการออกแบบก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การควบคุมงานให้แข็งแรงปลอดภัยและต้องปฏิบัติตามข้อระเบียบที่กำหนดไว้ในอำนาจและภารกิจของเทศบาล โดยมอบหมายให้นายวันชัย  บุญมาก ผู้อำนวยการกองช่าง และนายสุวันชัย  ศิรรัตน์ประภา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา บรรยายให้ความรู้เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านการออกแบบก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา การควบคุมงาน  เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู