►ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต "PACC Connect" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงการยกย่องเครือข่ายที่มีผลดำเนินการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ บุคคลหรือเครือข่ายใดที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2502-6670-80 ต่อ1405

เอกสารแนบท้าย
1. หลักเกณฑ์เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบฯ
2. ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร
3. แบบฟอร์มใบสมัคร


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู