►โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเมธัส  แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการฟอกหนังในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู มี พ.จ.อ.วัชนันท์  วรางค์พิสุทธิ์ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 มีตัวแทนผู้ประกอบกิจการในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 และโรงงานริมชายทะเลที่อยู่นอกเขตประกอบประกอบการอุตสาหกรรม โดยมี นายเพชรมงคล มายูร วิศวกรชำนาญการ วิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ อบรมในหัวข้อ
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
- อุตสาหกรรมไทย กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณนันทพร  คงสำรวย ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ อบรมในหัวข้อ
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจ นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและจัดการสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการได้อย่างถูกสุขลักษณะและลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู