►โครงการส่งขยะกลับบ้าน

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ด้วยกลุ่ม บมจ. BETTER WORLD GREEN มีแนวคิด CIRCULAR ECONOMY ความร่วมมือในการจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งนำร่องจากความร่วมมือกับภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน สร้างความรู้ในการคัดแยกขยะ และส่งเข้าสู่ระบบ RECYCLE หรือ UPCYCLE เพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
รูปแบบโครงการส่งขยะกลับบ้าน มีดังนี้
1. จุดรับคืนขยะ (เศษกระดาษ ไม้ ผ้ายาง หนัง พลาสติก) 2. BWG นำขยะจากจุดรับคืนขยะ 3. ขยะไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเพื่อเป็นพลังงาน SRF 4. ผลิตพลังงานไฟฟ้าสู่ภาคประชาชน ประชาชนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน” โดยการนำสิ่งของประเภท เสื้อผ้าเก่า, ชุดยูนิฟอร์มเก่า, ชุดชั้นในเก่า, ถุงเท้าเก่า, กระดาษ รวมไปถึงพลาสติกที่ใช้ไม่ได้แล้ว มาส่งที่จุดรับคืนขยะ บริเวณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เพื่อจะนำไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน "บางปูร่วมมือส่งขยะกลับบ้านเพื่อความยั่งยืน"


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู