►ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมเสวนา เรื่อง “ข้อพิพาทและแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินตกทะเล”

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 23 มีนาคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้มอบหมายให้ นายเมธัส  แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู นายสมศักดิ์  แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนภาครัฐ นายบรรเจิด  อุดมสมุทรหิรัญ ผู้แทนชุมชน และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังประชุมเสวนา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตร ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเปิดการเสวนา หัวข้อ เรื่อง “ข้อพิพาทและแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินตกทะเล” ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้     
1. สถานการณ์อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของที่ดินอำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ที่น้ำทะเลเข้าถึงสู่ปัญหาที่ดินตกทะเล     
2. ข้อพิพาทปัญหาที่ดินตกทะเล     
3. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับที่ดินตกทะเล ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด     
4. แนวทางการแก้ปัญหาที่ดินตกทะเล และข้อควรรู้ก่อนดินที่ตกทะเล
โดยสรุปประเด็นที่ได้จากการเสวนา หลังจากนี้ศูนย์ฯ จะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาไปยังส่วนราชการระดับกระทรวง เพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้จังหวัดและท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู