►ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางปู

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ตามที่เทศบาลตำบลบางปู ได้รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล และได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567 ซึ่งได้เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น
เทศบาลตำบลบางปู จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามบัญชีแนบท้าย ให้มารายงานตัวเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (รายละเอียดเป็นไปตามประกาศแนบท้าย) ดังนี้
1. พนักงานจ้างทั่วไป จะทำการเลือกสรร ในวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 5 (สอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จะทำการเลือกสรร ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น 5 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2174-3390-9 ต่อ 1221 , 1222 ในวันและเวลาราชการ

บัญชีแนบท้าย
- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู