►การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ค้นหา นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์ และสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การจัด Workshop และการให้ความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในรูปแบบ Virtual Meeting ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) และ Workshop จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 น.
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2567 (www.parliament.go.th/innovation) และหากประสงค์เข้าร่วมประกวดหรือเข้าร่วม Workshop สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ด้านล่างนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู