►ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้

1. พระได้ใช้...คนถวายได้บุญ
2. ศึกษารายละเอียดในสัญญาก่อนเข้าทำสัญญา
3. หาทางออก...เมื่อคดีล้นศาล
4. เมื่อของจริงไม่เหมือนที่โฆษณา
5. ความรับผิดตามเงื่อนไขในการรับประกัน

เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู