►การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประกาศรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่ รายละเอียดเป็นไปตามประกาศแนบท้าย
เทศบาลตำบลบางปู จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู