►มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

กรมควบคุมโรค พบว่าการระบาดของโรคเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการระบาดขนาดใหญ่ของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำกว่าเกณฑ์ ประกอบกับขณะนี้ พบว่ามีการระบาดของโรคไอกรนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงส่งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เพื่อเน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และเชิญชวนให้ผู้ปกครองพาเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย
1. โปสเตอร์และ Infographic ความรู้เรื่องวัคซีนและกำหนดการให้วัคซีน ปี 2566
2. คลิปวีดีโอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค Vaccine for Everyone
3. คลิปวีดีโอเชิญชวนผู้ปกครองพาเด็กฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคกระทรวงสาธารณสุข


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู