►โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายเอกลักษณ์  ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู โรงเรียนและเทศบาลฯ

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มกราคม 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลบางปู มีนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่

1. นักกีฬาโรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
2. นักกีฬาโรงเรียนพิบูลประชาบาล
3. นักกีฬาโรงเรียนวัดตำหรุ (มิตรภาพที่ 65)
4. นักกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
5. นักกีฬาโรงเรียนคลองบางปู
6. นักกีฬาโรงเรียนบ้านคลองหลวง
7. นักกีฬาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
8. นักกีฬาโรงเรียนคลองแสนสุข
9. นักกีฬาโรงเรียนคลองเสาธง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู