►โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 มี ดร.สมเจตน์  ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานและศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู ภายในงานมีฐานกิจกรรม อาทิ กระเป๋าสตางค์ DIY, Stack Magic Cup (เรียงแก้วสแต็ค), มือ เท้า Challenge, ระบายสีสร้างสรรค์, นักเตะแข้งสายฟ้า, กู้ชีพวัยจิ๋ว (CPR), คลินิกฟันสวย ยิ้มใส, เพ้นท์หน้าแฟนซี, เครื่องเล่นบ้านลมหนูน้อย, ซุ้มนิทรรศการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และฝึกการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับน้องๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ฝึกทักษะ เพิ่มพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมตามวัย  ส่งเสริมให้ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเกิดความสนุกสนาน และเพื่อจัดกิจกรรมให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันครอบครัว   

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู