►การจัดงานวันเด็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปี 2567

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี นายเมธัส แปลกพงษ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบางปู  ร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2567  จัดโดยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)  โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) และโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่

   

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู