►การจัดอบรมความรู้งานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายศักดา เรืองแสง รองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เปิดการอบรมความรู้งานด้านการจราจรระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดย พ.ต.ท.จำลักษณ์ สุวรรณพรหม หัวหน้าชุดและคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรบางปู บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “กฎหมายและกฎจราจรระดับพื้นฐาน” ตลอดจนฝึกท่าปฏิบัติจราจรพื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดงานรักษาความสงบ (เทศกิจ) จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู เพื่ออบรมให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในการใช้กฎหมายและกฎจราจรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานจราจรอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ส่งผลให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักเรียนและประชาชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู