►ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯและขาดคุณสมบัติกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โคโรนา 2019

User Rating: / 20
แย่ดีที่สุด 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ และขาดคุณสมัติ กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

             ตามที่เทศบาลตำบลบางปู ได้รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางปู ที่ประสบปัญหาทางสังคมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
             บัดนี้ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางปู ได้ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ได้รับความช่วยเหลือฯ จำนวน 2,743 ครอบครัว และมีผู้ขาดคุณสมบัติ จำนวน 123 ครอบครัว ดังรายชื่อที่แนบท้ายนี้
             สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2174-3390 ถึง 9 ต่อ 1431 , 1451 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดแนบท้าย
             1. ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
             2. รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ
                 - ตำบลบางปู
                 - ตำบลบางปูใหม่
                 - ตำบลท้ายบ้าน
                 - ตำบลท้ายบ้านใหม่
             3. รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ดร.สมเจตน์  ทองเทศ
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-