►การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายจารึก แปลกพงษ์ศิริ ประธานคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู  ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู